15-05-2017

Informatieavond Veiligheid

Op maandagavond 15 mei organiseert de Dorpsraad een avond over veiligheid.
Deze avond wordt gehouden in de Til en start om 19.45 uur. (inloop vanaf 19.30 uur).
De avond zal in het teken staan van oa. Verkeersveiligheid en Veiligheid inen rondom het huis. De Buurt-app kan daarbij een hulpmiddel zijn.
Maar ook wordt er een ex-inbreker uitgenodigd die u laat zien hoe het wel en hoe het niet moet.

Komt allen!


24-10-2016

Inwonersavond Giessenburg

Op maandagavond 24 oktober organiseerde de Dorpsraad Giessenburg een inwonersavond voor haar inwoners. Doel van de avond was om de bewoners te informeren over bereikte doelen en voorgenomen plannen. Daarnaast werd er door de projectleider voor de Activiteitenzone uitleg gegeven over de stand van zaken rondom deze nieuwe zone en lichtte wethouder Elisabeth van Leeuwen de inwoners in over de stand van zake rondom de Wozoco.
Daarna was er de mogelijkheid om in deelsessies gerichte vragen te stellen onder het genot van een hapje en een drankje. Een kleine 100 mensen bezochten de avond.

Door nieuwe voorzitter Ria van Wijngaarden werd een oproep gedaan aan inwoners om zich op te geven voor: Specifieke werkgroepen (bijv. Giessenburg Duurzaam, Giessenburg Veilig), nieuwe penningmeester, inleveren van ideeën voor de "vijfjesactie" die op stapel staat.

Klik hier voor een fotoreportage
Klik hier voor de presentatie


24-10-2016

Inwonersavond in de Til

Op maandagavond 24 oktober organiseert de Dorpsraad weer een inwonersavond. Inloop is vanaf 19:15 uur waarna om 19:45 uur het programma start.
Onderwerpen die de revue zullen passeren zijn: Nieuwe plannen en ideeën, ontwikkelingen Activiteitenzone, ontwikkelingen WoZoCo.
Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Klik hier voor het programma van de avond

Ook toegevoegd de Nota van Uitgangspunten die onlangs naar alle betrokkenen in het plangebied Activiteitenzone is toegestuurd.
Deze nota vormt de basis voor het ontwerpproces. De uitkomst van het laatste bewonersoverleg aan het begin van dit jaar is daar bijvoorbeeld ook in meegenomen.
De nota kan op de Inwonersavond aan een aantal tafels besproken worden. Staan alle belangrijke uitgangspunten erin? Missen de Giessenburgers nog iets dat van belang is om in te brengen bij de ontwerper die nu bezig is met de uitwerking van de plannen?

Klik hier voor de Nota van Uitgangspunten

U bent allen van harte uitgenodigd !!


05-09-2016

Geachte ondernemer,

Graag nodigen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard u uit voor een gezamenlijke ondernemersavond van Giessenlanden en Molenwaard op maandag 5 september.
Het thema van de avond is ‘Meerwaarde samenwerking Giessenlanden en Molenwaard
De avond start om 19:30 uur in het Arsenaal, Buitenhaven 11, 2965 AD in Nieuwpoort. De inloop is vanaf 19:00 uur. Uiterlijk 22:00 uur eindigt de bijeenkomst.
In gesprek
Tijdens deze avond willen wij graag met u in gesprek over een mogelijke meerwaarde van fusie tussen Giessenlanden en Molenwaard. We zijn benieuwd naar uw ideeën en beelden hierbij. Wat is bijvoorbeeld de eerste gedachte die bij u op komt als u als ondernemer denkt aan een fusie tussen beide gemeenten? En welke kansen of zorgpunten ziet u? Bart Toonen, ondernemer, begeleidt een korte vragenronde over dit thema.

Gastsprekers
De avond wordt ingeleid door twee gastsprekers: de heer D. den Hartog, ondernemer/directeur van Den Hartog b.v. uit Groot-Ammers en professor J. Lucassen, bijzonder hoogleraar Internationale en Comparatieve Sociale Geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam. Zij zullen hun visie geven op het thema van de avond. Na afloop van het programma is er uiteraard ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Vervolg
De ondernemersavond maakt deel uit van een onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van een fusie tussen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. In het najaar van 2016 worden de uitkomsten van het totale onderzoek ter besluitvorming voorgelegd aan beide gemeenteraden. Meer informatie hierover vindt u op www.hetgesprekwaard.nl.

Vragen?
Heeft u vragen over de ondernemersavond? Dan kunt u een mail sturen naar Petra Kramer van de gemeente Giessenlanden- dienstverlening@giessenlanden.nl of Louisa Broens van de gemeente Molenwaard – ondernemersloket@gemeentemolenwaard.nl
Wij hopen u op maandag 5 september te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Werner ten Kate,                                           Dirk van der Borg,
burgemeester van Giessenlanden                      burgemeester van Molenwaard


25-06-2016

Dorpsraad Giessenburg zoekt leuke Ideeën

Zaterdag 25 juni is het tussen 10:00 – 17:00 uur weer “Beleef Giessenburg” in de Dorpsstraat.
Winkeliers en verenigingen zijn dan aanwezig om hun producten / diensten aan te bieden.
Ook de Dorpsraad is aanwezig. Zij staan voor u klaar met een ideeënbus. Het idee van deze bus is dat u hierin een briefje kunt stoppen met een goed idee voor Giessenburg. U moet dan bijv. denken aan een zitbankje hier of daar, vaste bloembakken of wellicht heeft u een ander goed idee.
Later in het jaar gaan we daar een actie aan verbinden maar daarover wordt u nog geinformeerd.

We vragen u om input zodat het echt iets wordt dat leeft onder de inwoners.

We zien u graag op de markt zaterdag 25 juni.


13-06-2014

Meerwaardeonderzoek fusie Giessenlanden en Molenwaard

Giessenlanden en Molenwaard onderzoeken de meerwaarde van een fusie tussen beide gemeenten. Dit onderzoek bestaat uit een rapport over de kenmerken van beide gemeenten en een financieel onderzoek. Beiden zijn in 2015 opgeleverd. Deze worden aangevuld met een raadpleging van inwoners en ondernemers in 2016: de (digitale) vragenlijst en gespreksavonden.
Alles bij elkaar moet het een antwoord geven op de vraag: “Levert een bestuurlijke fusie tussen Giessenlanden en Molenwaard een meerwaarde op voor bewoners, bedrijven en instellingen van deze gemeenten?” De gemeenteraden betrekken de uitkomsten van de onderzoeken en de raadpleging onder inwoners bij hun besluit in het najaar 2016.
Lees hier onder verder ....

Klik hier voor tekst Meerwaardeonderzoek
Klik hier voor tekst gespreksavonden


22-04-2016

Aangepast en verbeterd schetsplan woonzorgproject ‘De Groene Wei’

De Dorpsraad is via onderstaand persbericht geïnformeerd over de voortgang m.b.t. het woonzorgproject "De Groene Wei".   Graag geven wij dit zo aan u door…

Omnivera GWZ heeft aan de gemeente Giessenlanden, De Lange Wei en Syndion een aangepast en verbeterd schetsplan voorgelegd voor woonzorgproject ‘De Groene Wei’ in Giessenburg. De reden voor een aangepast voorstel was dat Omnivera GWZ een aantal knelpunten ziet ten aanzien van het oorspronkelijke plan, mede door de gewijzigde wetgeving voor de corporaties van medio 2015.

Lees hier het persbericht van de gemeente


11-04-2016

Woonvisie overhandigd aan wethouder Teus van Houwelingen

De werkgroep Wonen van de Dorpsraad Giessenburg heeft zich de afgelopen tijd druk bezig gehouden met een Woonvisie voor ons dorp.
Deze woonvisie is nu klaar en is maandagmiddag overhandigd aan wethouder Teus van Houwelingen.

Klik hier om de Woonvisie in te zien.


31-02-2016

Gemeenteraad zegt Ja tegen de activiteitenzone

Donderdagavond heeft de gemeenteraad positief gestemd over de activiteitenzone. Dat betekent een prachtig vooruitzicht voor ons dorp. We hebben er als Giessenburg lang op moeten wachten.Maar nu is het dan zo ver. We houden u via dit medium op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
De betrokken verenigingen waren aanwezig tijdens de raadsvergadering en waren erg blij met het genomen besluit


09-02-2016

Dorpsraad zoekt nieuwe leden

De dorpsraad Giessenburg is op zoek naar nieuwe leden. Zo zoeken wij een nieuwe secretaris/notulist. Maar ook op andere terreinen (infrastructuur, wonen) zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen
Het nieuwe lid heeft tijd (ongeveer 3-4 uur per week) om zich in te zetten voor het dorp. We zoeken iemand die denkt in termen van oplossingen, iemand die kan verbinden en iemand die het niet erg vindt om de handen uit de mouwen te steken.

Wij zijn een enthousiast team van  Giessenburgers die samen met de gemeente Giessenlanden meedenkt over de toekomst van het dorp. De Dorpsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over  lopende projecten. Momenteel staat de ontwikkeling van de activiteitenzone hoog op de agenda. Maar we houden ons ook bezig met tal van andere projecten. Samen met  Giessenburgers maken we het dorp nog mooier!

Heb je interesse, stuur dan een mail aan dorpsraad@giessenburg.nl of spreek 1 van onze dorpsraadleden aan.

25-01-2015

Informatieavond activiteitenzone Giessenburg druk bezocht

De informatiebijeenkomst over activiteitenzone Giessenburg op 25 januari 2016 werd goed bezocht. Ongeveer 150 geïnteresseerden lieten zich informeren over het gekozen alternatief voor de verdere ontwikkeling van activiteitenzone Giessenburg. Het proces met alle verenigingen heeft een plan opgeleverd met veel potentie en betekenis voor het dorp Giessenburg. De sporthal is een belangrijk onderdeel van de activiteitenzone en maakt deel uit van een mix van sportieve en recreatieve voorzieningen. Tijdens deze maandagavond konden inwoners in gesprek met de verenigingen, dorpsraad en gemeente. Vele vragen, ideeën en aanvullingen op het plan zijn besproken. Partijen willen dit plan op 10 maart 2016 voorleggen aan de gemeenteraad. Na deze informatieve raad volgt op 31 maart de behandeling in de raadsvergadering. Alle betrokken verenigingen benutten de komende periode om de plannen met hun leden te delen. 

Klik hier voor de op deze bijeenkomst gegeven presentatie.
Klik hier voor de schets van het plan zoals hij gisteren gepresenteerd is aan het dorp
Klik hier voor een fotoreportage van de avond


25-01-2016

Inwonersavond Activiteitenzone

Op maandag 25 januari wordt in De Til een informatiebijeenkomst gehouden over de activiteitenzone Giessenburg. Inwoners zijn van harte welkom om zich te laten informeren over het plan voor de verdere ontwikkeling van activiteitenzone Giessenburg. Het proces met alle verenigingen heeft een plan opgeleverd met veel potentie en betekenis voor het dorp Giessenburg door een mix van sportieve en recreatieve voorzieningen. De sporthal is een belangrijk onderdeel van het plan.

Partijen willen dit plan in maart 2016 voorleggen aan de gemeenteraad.

De avond start met een inloop vanaf 19.30 uur. De centrale presentatie start om 20.00 uur. De verenigingen, De Dorpsraad en de gemeente staan vervolgens tussen 20.30 en 21.30 uur klaar om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Doel van deze informatieavond is inwoners op de hoogte te brengen van de plannen en het vervolg van de aanpak.


10-10-2015

Woonbehoefte onderzoek Giessenburg en Giessen-Oudekerk

De werkgroep wonen van Dorpsraad Giessenburg gaat door middel van een huis aan huis verspreide enquête de woonbehoefte in Giessenburg en Giessen-Oudekerk  in kaart brengen. De bedoeling is om op basis van de uitkomst de Dorpsraad te adviseren over de behoefte. De Dorpsraad kan dan op basis van dit onderzoek met de gemeente in overleg gaan over het daadwerkelijk realiseren van woningbouw in Giessenburg en Giessen-Oudekerk.
Alle inwoners van Giessenburg en Giessen-Oudekerk krijgen volgende week de enquête in de brievenbus. Om alle keuzemogelijkheden in de enquête te verduidelijken is er een begrippenlijst toegevoegd. De enquête kan vóór 6 november worden ingeleverd in de daarvoor bestemde bus bij Albert Heijn en het Gezondheidscentrum.
De uitslag van de enquête wordt bekend gemaakt op de eerstvolgende bewonersavond van de Dorpsraad die in De Til zal worden gehouden.

Deze aankondiging heeft u 2 weken geleden al in het Kontakt kunnen lezen maar er is helaas iets fout gegaan in het verspreiden van de enqueteformulieren. Vandaar de opgeschoven inleverdatum. Na as. donderdag kunt u ook op deze website het enqueteformulier vinden en downloaden.


18-08-2015

Giessenburgers steken de handen uit de mouwen

In dorpshuis de Til wordt de (voorheen) paarse zaal omgetoverd tot de Dorpskamer voor alle Giessenburgers.

Enthousiaste mensen zijn al druk bezig met de diverse werkzaamheden, zoals schuren, verven en allerlei andere werkzaamheden die nodig zijn om het gezellig te maken. Maar we komen wat handen tekort, dus Giessenburgers….

Daarom deze oproep: Maandag middag en - avond en Woensdag middag en - avond zijn er mensen aan het werk. Heeft u eens een uurtje de tijd, kom dan gezellig mee klussen.

Maar iedereen is sowieso welkom om te komen kijken. De koffie staat klaar.

Wil u meer weten, mail dan naar dorpskamer@giessenburg.nl 


06-07-2015

De Activiteitenzone aan de Kerkweg krijgt vorm

De Giessenburgse dorpsraad is op verzoek van en in samenwerking met de gemeente al ruim een jaar bezig om de activiteitenzone langs de Kerkweg in Giessenburg vorm te geven. Eerder dit jaar vond een presentatie plaats in De Til, waarbij inwoners van de resultaten tot dat moment op de hoogte werden gebracht..
Een aantal inwoners trekt nu aan de bel: zij zijn bang dat het park geheel verdwijnt.
Het Kontakt schreef een stuk waarin Egbert Meijer namens een groep bezorgde inwoners spreekt en Bert Pesselse namens de Dorpsraad.

Klik hier voor het stuk uit het Kontakt (Geurt Mouthaan)


04-07-2015

Winnares rebus Dorpsraad

In een zomerse setting werd Meike van den Broek verrast door de dorpsraad Giessenburg. Zij was de winnaar van de rebus, die ingevuld kon worden tijdens Beleef Giessenburg.

De uitslag is: Wij van de dorpsraad zijn op zoek naar vrijwilligers voor de dorpskamer 

 


18-06-2015
 Dorpskamer Giessenburg is op zoek naar nieuwe gastvrouwen en gastheren


De nieuwe Dorpskamer in oprichting is nog op zoek naar meer gastvrouwen/gastheren. Om een indruk te krijgen wat er precies van u verwacht wordt, is er een avond gepland op 18 juni om 19:30 uur in de Paarse Zaal in de Til. Deze avond is geheel vrijblijvend. Maar bent u geïnteresseerd geraakt, dan kunt u zich aanmelden. U bent dan  samen met de andere vrijwilligers volgens een schema 1 keer in de 2 á 3 weken aan de beurt als gastvrouw/gastheer in de Dorpskamer en/of  bij de boeken uitleen en voor AanZet.   
De voorlopige openingstijden van de Dorpskamer zijn:

 
Dinsdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur
Woensdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur
Vrijdagmiddag van 14.30 -16.30 uur
Vrijdagavond van 18.30 – 20.00 uur


Maar bent u nu al geïnteresseerd, dan kunt u ook nu al contact opnemen met Jannie Starrenburg, tel. 06-51492384,mailadres: jannie2starrenburg.js@gmail.com
 
Dorpskamer Giessenburg

26-05-2015
8 extra vrijwilligers melden zich aan voor de dorpsraad
 
Na de oproep om vrijwilligers voor de Dorpsraad, op internet en in de nieuwsbrief, hebben maar liefst 8 mensen zich aangemeld.
De Dorpsraad is enorm blij met deze betrokkenheid vanuit het dorp. Een Dorpsraad is ook iets dat we met elkaar vormen en hoe meer mensen meedenken over het welzijn van het dorp, des te beter vertegenwoordigt een Dorpsraad de belangen van het dorp.
De nieuwe vrijwilligers zijn inmiddels ingestroomd in de Dorpsraad of in 1 van de werkgroepen.

Het organisatieschema is inmiddels iets veranderd. Klik op de foto hiernaast voor het nieuwe schema.

23-04-2015

Gemeenteraad stemt in met het Kernplan voor Giessenburg

De gemeenteraadsvergadering van gisterenavond was een belangrijke voor Giessenburg. Niet alleen zou er besloten worden over het Kernplan maar ook over de gewijzigde plannen voor het glasvezelproject. De publieke tribune zat vol met belangstellenden. Voor beide agendapunten stemde de raad vóór. En dat mag een prachtig resultaat genoemd worden voor de toekomst van Giessenburg.

Klik hier voor een aantal foto's van de avond (Camiel Groffen)


23-04-2015

Kernplan op de agenda van de gemeenteraad

Donderdagavond staat het Kernplan voor Giessenburg op de agenda van de gemeenteraad. Een belangrijke vergadering want hierin wordt bepaald of we als Dorpsraad op de goede weg zitten en of plannen zoals de activiteitenzone verder uitgewerkt kunnen worden. Een belangrijke vergadering dus voor de toekomst van Giessenburg.
Ook wordt er in deze vergadering een besluit genomen over het glasvezelnetwerk in Giessenlanden.
U bent uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen vanaf 19:30 uur in het gemeentehuis in Hoornaar. Hoe meer mensen er aanwezig zijn, hoe meer we laten zien dat we de toekomst van Giessenburg belangrijk vinden.


31-03-2015

Geslaagde inwonersavond

De Dorpsraad kan terugkijken op een geslaagde inwonersavond in de Til. Een flink aantal inwoners bezocht de informatieavond waarbij door diverse sprekers de laatste stand van zaken werd verteld over de plannen in Giessenburg. Eén van die thema's waarvoor veel belangstelling was, was het Kernplan waarbij vooral de activiteitenzone veel aandacht trok. Tijdens en na de pauze was er volop gelegenheid om bij de verschillende themas nog extra verdieping te krijgen en om input te geven of mee te denken.
De dorpsraad spreekt graag met haar inwoners maar zou nog meer geholpen zijn met enthousiastelingen die het team wil komen versterken. Maar ook de werkgroepen kunnen nog heel goed mensen gebruiken.
Bent u geïnterreseerd, stuur dan een mail naar dorpsraad@giessenburg.nl.

Hier onder vindt u de (voorlopige) tekst van het Kernplan die ook in de raad van 23 april besproken zal worden.
We spreken over voorlopig omdat het een dynamisch document is. Er zullen steeds nieuwe dingen bij komen en weer dingen van verdwijnen die inmiddels gerealiseerd zijn. Ook bevat het document een schets van de activiteitenzone. Ook dit moet u niet zien als het uiteindelijke resultaat, maar als een voorlopige schets van waar het naar toe zou kunnen gaan. Het is tot stand gekomen aan de hand van de ronde tafelgesprekken met de belanghebbenden en er zal de komende tijd nog veel nagedacht worden over de definitieve invulling.

Klik hier voor het Kernplan Giessenburg
Klik hier voor de schets van de activiteitenzone

Klik hier voor een fotoreportage van de avond (Camiel Groffen)

 


01-04-2015

Al drie minibiebs in Giessenburg, wie volgt…..

In Giessenburg staan al drie minibiebs. Aan de dorpsstraat twee en aan het einde van de Peursumseweg ook een.

Een minibieb werkt heel simpel en de spelregels zijn: 
Neem een boek, lees het en/of ruil het voor een ander boek.Het boek terugzetten in een andere minibieb kan ook. Je kunt ook zelf boeken in de MINIBIEB zetten.

Dus wie volgt………..

Klik hier om de 3 minibibliotheken te bekijken


31-3-2015

31 maart Inwonersavond Dorpsraad Giessenburg in de Til. Mis het niet!

Mis de Inwonersavond niet, zet 31 maart 2015 in uw agenda, Want er staat veel te gebeuren in ons dorp. Er liggen mooie en uitvoerbare plannen om het leven in Giessenburg nog aangenamer te maken. Daar willen wij u als Dorpsraad Giessenburg graag over bijpraten. Het gaat tenslotte om u als bewoner van ons fraaie Giessenburg. Hoe gaan we dat doen? Op dinsdag 31 maart 2015 bent u vanaf 19:30 uur harte uitgenodigd op de (alweer) onze derde Inwonersavond. Daar vertellen wij u graag waar wij ons als Dorpsraad voor inspannen. Centraal staat die avond het Kernplan voor Giessenburg. Wij zoomen die avond, als onderdeel daarvan,  in op de Activiteitenzone aan de Kerkweg. Daar zijn concrete ideeën over en er wordt zelfs een situatieschets gepresenteerd en verder toegelicht. Wij delen onze plannen graag met u. Maar nog belangrijker, we horen graag van u wat u er van vindt. Deze inwonersavond biedt daar alle ruimte voor.

In de bijlage vindt U de uitnodiging/flyer die binnenkort bij alle Giessenburgers op de deurmat zal vallen.


21-03-2015

Wie doet mee met Giessenburg Schoon

Vind je het belangrijk dat we in een schoon dorp wonen doe dan mee met Giessenburg Schoon.
Op zaterdag 21 maart gaan we ons dorp schoonmaken.
De vereniging van Jagers maken het buitengebied schoon, de vissers hebben die week al de Giessen schoongemaakt en de bewoners van het dorp gaan de kern schoonmaken.
De start is vanaf het Tilplein. Om 8.30 tot 9.00 uur is er inloop. Koffie en koek staat klaar. Daarna worden de wijken ingedeeld en gaan we aan de slag. Om 11.00 uur eindigen we weer op het Tilplein daar staat dan voor iedereen een kopje soep klaar.

Iedereen die meedoet krijgt zo wie zo een leuke attentie.
Materiaal en andere benodigdheden worden ter beschikking gesteld door Waardlanden. Ook de Zwerfafval bus rijdt rond en de burgemeester komt het goede voorbeeld geven.

Daarom deze oproep: kom 21 maart vanaf 8.30 uur naar het Tilplein ons dorp Schoonmaken. Want we houden van een schoon dorp Giessenburg.
Voor inlichtingen en eventueel opgeven, mail naar: dorpskamer@giessenburg.nl
Of bel 06-53192887.

Namens de Dorpsraad Giessenburg.


25-2-2015

Vacature Dorpsraad

De dorpsraad Giessenburg is eind 2013 in het leven geroepen door inwoners van Giessenburg die de wens van het dorp zo goed mogelijk willen vertalen in acties, plannen en maatregelen die ten goede komen aan het woonklimaat en de leefbaarheid van het dorp. Dit doen we samen in nauw overleg met de gemeente en andere organisaties.

Nu is de Dorpsraad op zoek naar: Drie nieuwe leden

Klik hier om de advertentie te bekijken.


20-2-2015

Aanleg glasvezel in zicht

30% van de Giessenlanders koos de afgelopen maanden voor glasvezel. In sommige dorpen was dat percentage zelfs bijna 50%. Zoveel aanmeldingen in zo’n korte tijd is in Nederland niet eerder vertoond. Het resultaat zegt volgens ons iets over de inwoners ....

Klik hier voor het hele verhaal


12-02-2015

Concept kernplan gepresenteerd aan de raad

Vanavond het concept kernplan gepresenteerd aan de gemeenteraad en het college van de gemeente Giessenlanden. Het was een constructieve avond waarbij de raad geinformeerd werd en meegenomen in de gedachtenontwikkeling en richting gevraagd om het kernplan verder te ontwikkelen om het uiteindelijk in april ter besluitvorming voor te leggen.

Klik hier voor een fotoreportage


04-02-2015

Officiele Opening van de Leeszaal

Woensdag 4 februari was om 15:00 uur de officiele opening van de Leeszaal op de oude vertrouwde locatie in het bibliotheekgebouw. Jong en oud kwamen langs om een kijkje te nemen. Er stond koffie en wat lekkers klaar voor alle gasten. Namens de gemeente was ook wethouder Elisabeth van Leeuwen aanwezig. Giessenburg kan weer boeken halen, dat is goed nieuws
Een aantal zaken die u alvast kunt noteren zijn het nieuwe telefoonnr. 06-10817797 en het nieuwe emailadres dorpskamer@giessenburg.nl

De openingstijden zijn :
Dinsdag 15:00- 16:30 uur
Woensdag 15:00 - 16:30 uur
Vrijdag 15:00 - 16:30 uur
Vrijdag 18:30 - 20:00 uur

Bekijk hier de foto's (Camiel Groffen)


04-02-2015

Dorpskamer en Leeszaal in Giessenburg

De bibliotheek in Giessenburg ging dicht en overal wordt bezuinigd. Desondanks blijven de initatiefnemers van de Giessenburgse dorpskamer kijken naar kansen en mogelijkheden: het dorp krijgt een leeszaal en een dorpskamer.

Lees hier het hele artikel uit Het Kontakt

 


04-02-2015

Officiele Opening van het (boeken) afhaalpunt

Goed nieuws voor Giessenburg !

Woensdag 4 februari is om 15:00 uur de officiele opening van het afhaalpunt op de oude vertrouwde locatie in het bibliotheekgebouw. U bent allen van harte uitgenodigd om dit heuglijke feit met ons te vieren. Natuurlijk staat de koffie met wat lekkers klaar. De komende tijd houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit afhaalpunt en de oprichting van de dorpskamer, die uiteindelijk het nieuwe afhaalpunt zal gaan worden. Een aantal zaken die u alvast kunt noteren zijn het nieuwe telefoonnr. 06-10817797 en het nieuwe emailadres dorpskamer@giessenburg.nl

De voorlopige openingstijden zijn :
Dinsdag 15:00- 16:30 uur
Woensdag 15:00 - 16:30 uur
Vrijdag 15:00 - 16:30 uur
Vrijdag 18:30 - 20:00 uur

Tot woensdag 4 februari !

De bibliotheek AanZet en de Dorpsraad Giessenburg


23-12-2014 Uitslag glasvezelnet biedt perspectief

In ruim 2 maanden tijd koos ruim 30% van de Giessenlanders voor een glasvezelabonnement. Dat is nog niet de benodigde 51%. Maar….navraag leert ons dat zoiets in Nederland in zo’n korte tijd nog niet is gepresteerd. We merken dat een aantal mensen extra tijd nodig hebben bij hun oriëntatie. Zij kunnen zich de komende weken gewoon onder de actievoorwaarden inschrijven voor glasvezel.

Het bestuur inventariseert komende weken alle aanmeldingen en de topografische dichtheid ervan. In januari informeren wij de inwoners van Giessenlanden over het vervolg: Plan B.

In Giessen-Oudekerk, Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos zijn spontaan ambassadeurs opgestaan die van deur tot deur zijn gegaan om mensen te overtuigen van de voordelen van glasvezel. De behaalde percentages laten zien dat dat goed werkt! Het is geen ingewikkelde rekensom. Als iedereen slechts één buurman overtuigt, is ons doel van 51% nog steeds heel eenvoudig haalbaar.

Mogen we ook op u rekenen? Bij voorbaat dank!

 


12-12-2014

Doorstart bibliotheekvoorziening

Goed nieuws voor ons dorp. De gemeenteraad heeft gisteren unaniem ja gezegd tegen een doorstart van de bibliotheekdienstverlening Giessenlanden. Daarom is er een gezamenlijk persbericht opgesteld door de gemeente en AanZet.

Klik hier om het persbericht te lezen.


29-11-2014

Nieuwsbrief 2

We willen u als dorpsraad op de hoogte houden van zaken die spelen en daarom gaan we een aantal keer per jaar een nieuwsbrief plaatsen. Maar tussentijds kunt u natuurlijk altijd deze website in de gaten blijven houden of onze facebookpagina.

Klik hier voor de nieuwsbrief


11-11-2014

Kernplan Giessenburg

Arnold Schiettekatte, die door de gemeente Giessenlanden in samenspraak met de dorpsraad is aangesteld om een kernplan te maken voor Giessenburg, heeft inmiddels aardig wat mensen gesproken. Het plan begint zich dus steeds meer af te tekenen. Maar als u nog geen gelegenheid hebt gehad om hem te spreken, dan kan dat nog steeds. Raadpleeg even het tabblad "Dorpsraad" op deze website en kijk bij "Meedenken over het kernplan" voor zijn contactgegevens. Want alleen als u hem laat weten wat er nodig is voor de toekomst van ons dorp, dan kan het plan compleet worden. Dat kan dus ook gewoon als inwoner, u hoeft niet de voorzitter te zijn van een vereniging of zo.
De verenigingen/instanties die hij al heeft gesproken zijn:

 • ·        VV Peursum
 • ·        Vridos
 • ·        Middenstandsvereniging Giessenburg
 • ·        Ondernemersvereniging Giessenburg
 • ·        Mountainbikeclub
 • ·        Vertegenwoordigers van de beide kerken
 • ·        Initiatiefnemer Plan Doet
 • ·        De trekkers van de werkgroepen uit de dorpsraad
 • ·        Zwembad De Doetse Kom
 • ·        Lokale makelaar
 • ·        Jeugd- en speeltuinvereniging Kindervreugd
 • ·        Muziekvereniging Da Capo
 • ·        Zorgboerderij De Hoef
 • ·        Dorpsraad Giessen Oudkerk
 • ·        Directie De Til
 • ·        Voorzitter WMO-raad

 


30-10-2014

Dorpsraad deelt prijs uit op de Hoeksteen

Net vóór de zomervakantie zette de werkgroep Jeugd van de Dorpsraad een prijsvraag uit voor de groepen 7 en 8 van basisscholen De Hoeksteen en Het Tweespan. De kinderen konden hun ideeën aanleveren voor een goed plan voor de jeugd van Giessenburg. Uit de inzendingen werd het leukste en best uitgewerkte idee gekozen en dat werd "Het klimbos", gemaakt door Imke, Robine, Daphne en Sacha.
Of het idee uitvoerbaar is, moet nog bezien worden, maar de werkgroep gaat er mee aan de slag. De dames kregen alle 4 een bioscoopbon.

klik hier voor een fotoreportage


23-10-2014

Vragen rondom het Wozoco

Op de inwonersavond werden diverse vragen gesteld omtrent het Wozoco. Deze zijn op een rij gezet met de gegeven antwoorden daaraan toegevoegd. U kunt ze nalezen door hier te klikken.

Kik hier voor de powerpoint presentatie die gegeven is.


15-10-2014

Meedenken over het Kernplan voor Giessenburg

Arnold Schiettekatte is, zoals u heeft kunnen lezen, ingehuurd door de gemeente, in samenspraak met de dorpsraad, als projectleider om een kernplan voor Giessenburg te maken. Hij heeft dit op de inwonersavond toegelicht en mensen hebben op die avond mee kunnen denken en opmerkingen op papier kunnen zetten die Arnold helpen om dat plan te schrijven. Dat plan kan alleen maar volledig worden als ook U uw ideeën kenbaar maakt. Op de inwonersavond heeft hij visitekaartjes uitgedeeld om u die mogelijkheid te geven om contact met hem op te nemen. Zijn emailadres is info@schiettekatte.nl maar hij is ook telefonisch bereikbaar op 0111-643400 of 06-49749248.

U bent van harte uitgenodigd om met hem contact op te nemen en input te geven voor het plan.
Een voorlopig overzicht van de thema's voor het kernplan, aangevuld met de opmerkingen vanuit de inwonersavond, leest u hier.


06-10-2014

Geslaagde inwonersavond

De dorpsraad kijkt terug op een geslaagde inwonersavond in de Til. Maandagavond waren er ruim 140 mensen aanwezig om mee te praten/denken over een aantal onderwerpen die op dit moment actueel zijn in ons dorp. De aanwezigen konden 2 van de 4 sessies volgen over onderwerpen als: Het kernplan voor Giessenburg, De leeszaal, Het Wozoco en "Glasvezel voor iedereen". Na afloop Kon er onder het genot van een drankje en bittergarnituur nog nagepraat worden.

Klik hier voor een fotoreportage


29-09-2014

Samen kunnen we glasvezel mogelijk maken

Glasvezel is belangrijk voor de toekomst van Giessenlanden. De capaciteit van ons huidige netwerk is namelijk eindig. Snel en storingsvrij internet, telefonie en televisie is essentieel voor bedrijven en huishoudens – en wordt in de toekomst nog veel belangrijker. Daarom is er door een aantal inwoners van Giessenlanden een stichting opgericht die de aanleg van glasvezel binnen de zeven dorpen in de gemeente wil realiseren.

Wanneer 51% van alle adressen aangeeft glasvezel te willen, dan wordt glasvezel voor iedereen in Giessenlanden mogelijk en betaalbaar. Het glasvezelaanbod is bijna gereed. De onderhandelingen met leveranciers bevinden zich in een afrondende fase. GiessenlandenNet verwacht u binnenkort een uitstekend aanbod te kunnen presenteren!

Klik hier om op de website van GiessenlandenNet verder te lezen

Op de inwonersavond op 6 oktober in de Til zal de Dorpsraad u verder bijpraten over het "glasvezel voor iedereen" project en is er gelegenheid om vragen te stellen..


29-09-2014

Het Wozoco gaat eindelijk komen

De plannen om in Giessenburg een Wozoco te bouwen zijn al jaren geleden geboren, maar door allerlei omstandigheden staat er nog steeds niets. Afgelopen week heeft de raad uiteindelijk unaniem Ja gezegd tegen het bouwen van het Woon-Zorg Complex. Het plan voorziet in 26 appartementen, waarvan zes woningen voor verstandelijk gehandicapten en twintig appartementen voor mensen met een geldende indicatiestelling.
Daarnaast komen er zestien levensloopbestendige woningen en vier kleinere vrijstaande woningen.

Klik hier voor de plantekening

Op de inwonersavond op 6 oktober in de Til zal de Dorpsraad en Omnivera u bijpraten over het te bouwen complex en kunt u vragen stellen.


06-10-2014

Dorpsraad Giessenburg organiseert 6 oktober een inwonersavond in de Til

Op dinsdag 21 januari van dit jaar was in de Til de oprichtingsavond voor de dorpsraad Giessenburg.
Aan de oproep om deze avond te bezoeken werd veel gehoor gegeven. De aanwezigen waren enthousiast over het oprichten van een dorpsraad . De  voorzitters van de werkgroepen werden voorgesteld. Afgesproken werd dat 2 maal per jaar een  inwonersavond georganiseerd zou gaan worden.
Nu, een half jaar later, is het tijd voor zo’n  inwonersavond. Er is in de tussentijd veel gebeurd en het is tijd om u daarover bij te praten.
In het eerste deel van de avond zal u geïnformeerd worden over een aantal actuele onderwerpen die spelen binnen ons dorp. Dit zal hoofdzakelijk informatief zijn. Na de pauze wil de dorpsraad wat meer de diepte in en zullen een viertal thema’s besproken worden waarbij het belangrijk is dat u (heel Giessenburg ;-) meedenkt en meepraat! Dat zijn: Een kernplan voor Giessenburg dat de dorpsraad samen met de burgerlijke gemeente aan het ontwikkelen is, het “glasvezel voor iedereen” project van Giessenlandennet.nl,  de ontwikkelingen rondom het woon-zorgcomplex (Omnivera is die avond aanwezig) en last but not least de leeszaal, als opvolger voor de bibliotheek.

Bij deze belangrijke thema’s willen we u als inwoner van Giessenburg graag betrekken! We hopen dan ook op een grote opkomst. De inwonersavond staat gepland op 6 oktober in de Til. Vanaf 19:30 uur is er inloop met koffie en om 20:00 start de avond.

06-08-2014

AED kan levens redden

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar toestel dat helpt bij het reanimeren van iemand die een hartstilstand heeft.
Ook in Giessenburg zijn er op diverse locaties van die apparaten aanwezig. Omdat op het moment van een hartstilstand iedere seconde telt, is het goed dat u op de hoogte bent, waar die locaties zijn.

Aan de buitengevel van de AH, in de hal van de Til, in het nieuwe Gezondheidscentrum, bij de Tennisvereniging, bij voetbalvereniging Peursum, in sportzaal Neerpolder en in de Maranathakerk..

In de meeste gevallen zijn de apparaten vrij door iedereen te bedienen. Het apparaat bij de AH is afgeschermd met een codeslot waarvan de code binnen opgevraagd kan worden. Dmv ingesproken teksten vertelt de AED de hulpverlener wat hij moet doen. Volgens de wet mag iedereen een AED bedienen maar een reanimatiecursus verhoogd de kans op succes aanzienlijk.

Er zijn 2 apps te downloaden voor iphone en android toestellen waarop je de dichtstbijzijnde AED kunt opzoeken (dus ook als je je buiten Giessenburg bevindt). Zoek in de Appstore of Playstore naar EHBO of naar AED4.EU en download de apps op je telefoon.

Op de website van de Hartstichting kun je meer lezen over het gebruik van AED apparaten.
Bij de bovengenoemde locaties kun je ook eens een kijkje nemen waar de apparaten zich exact bevinden.


24-06-2014

Themabijeenkomst Bestuurlijke Toekomst Giessenlanden

Dinsdag 24 juni werd er in de Til een themabijeenkomst/ brainstormsessie georganiseerd over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Wethouder Elisabeth van Leeuwen legde uit wat er komt kijken bij een gemeentelijke herindeling en lichtte de uitkomst van het rapport van de Commissie Schutte toe. Er was gelegeheid tot het stellen van vragen en daarna konden de aanwezigen zelf aan de slag. Aan de hand van een aantal thema's kon er gediscussieerd worden over wat men belangrijk vind in Giessenburg.


Klik hier voor een fotoreportage
Klik hier voor de nieuwsbrief
Klik hier voor de thema's


20-05-2014

Werkgroep Wonen/Woningen

Goed nieuws. 3 enthousiaste mensen hebben zich aangemeld voor de werkgroep Wonen/Woningen.

 

05-05-2014

Werkzaamheden nabij Bredero's Hof

Via deze weg willen wij u inlichten over de werkzaamheden die in week 19 (op maandag 5 en dinsdag 6 mei a.s.) plaats zullen vinden nabij de Bredero’s Hof in Giessenburg. Op initiatief van de eigenaar van de Bredero’s Hof, Woningcorporatie KleurrijkWonen, zullen op deze data een aantal ondergrondse containers geplaatst worden ter vervanging van de huidige bovengrondse containers.
De werkzaamheden kunnen tot (kortstondige) overlast leiden voor omwonenden en het verkeer ter plaatse. De containers worden geplaatst nabij het parkeerterrein aan de Arent van Gentstraat en aan de d’Ablaing van Giessenburgstraat. Direct omwonenden zullen tijdig geïnformeerd worden over de werkzaamheden.


23-04-2014

Werkgroep Woningen zoekt enthousiastelingen

De werkgroep Woningen is op zoek naar enthousiaste mensen die deze groep willen versterken. Zie je het zitten om mee te denken over het thema Wonen in Giessenburg, neem dan even contact op via dorpsraad@giessenburg.nl.

 

23-04-2014

Diverse themas besproken

In de verschillende werkgroepen is er overleg geweest over bestaande problematiek en oplossingen voor de toekomst. Vanuit de dorpsraad is er contact met een verbindingsambtenaar van de gemeente om concrete vragen te stellen of overleg te voeren, waar het plannen van de gemeente betreft.
Een greep uit de onderwerpen waarmee de dorpsraad nu bezig is zijn: prullenbakken, vuilcontainers, glasvezel, brug over de Vliet, verkeerssituatie gezondheidscentrum, markt, sportkooi voor jeugd, jeugdbijeenkomst, problematiek rondom AWBZ-> WMO.
Uiteraard zijn er meer onderwerpen te noemen waarover gesproken is. Zodra plannen concreet worden of wanneer er informatie bijeenkomsten georganiseerd worden, dan houden we u daarvan op de hoogte.....
 

15-04-2014

Reguliere vergadering Dorpsraad

Vanavond weer reguliere vergadering van de Dorpsraad in de Til waarin we evalueren wat er de afgelopen maand in de afzonderlijke werkgroepen is besproken.

 

18-03-2014


Kennismaking met Werner ten Kate

Dinsdag 18 maart reguliere vergadering gehad van de Dorpsraad waarbij burgemeester Werner ten Kate en verbindingsambtenaar Arie Romeijn te gast waren. Een prettige kennismaking.


10-3-2014


De werkgroepen aan de slag

Maandag 10 maart een goede bijeenkomst gehad van de Dorpsraad met alle werkgroepleden. Per werkgroep werden actuele thema's besproken. Afgesproken dat de werkgroepen zelf kijken wanneer en hoe vaak ze bij elkaar komen. Evaluatie van de besproken onderwerpen wordt teruggekoppeld naar de Dorpsraad en in de reguliere vergaderingen besproken.

Klik hier voor een aantal foto's


21-01-2014

Inwonersavond in de Til

Op 21 januari werd er in de Til een inwonersavond georganiseerd. Tijdens de avond werd aan de aanwezigen gevraagd of zij belangstelling hadden voor het oprichten van een dorpsraad. Dit resulteerde in een groep enthousiaste mensen die nu een aantal keren bij elkaar is geweest. Het idee om te komen tot een dorpsraad heeft verder post gevat, een aantal aandachtsgebieden is benoemd (zie het schema bovenaan).

Foto's van de inwonersavond kunt u hier bekijken
De Dorpsraad zomer 2014

     
   
     
 

Facebook: http://www.facebook.com/dorpsraadgiessenburg
Twitter: #Dorpsraadgburg
Email: dorpsraad@giessenburg.nl