Fiets en wandeltochten

 

Route 1 : fiets of wandeltocht (ca. 14 km.): Slingeland

 

pad1.jpg (17350 bytes)Start : Dorpskern Giessenburg, richting Hoornaar aan de zuidkant van de Giessen. We steken na ca. 2 km. de Provincialeweg Gorinchem-Schoonhoven over en vervolgen de Muisbroekseweg tot aan de Appelmansburg. Vandaar hebben we een mooi uitzicht op de molen, die aan de Voordijk staat (draait op zaterdag) en kijkend in noord-oostelijke richting, zien we de molen van Hoornaar. We gaan echter niet verder, maar keren om en gaan na ca. 500 m. rechts de Pinkenveersebrug over. Daarna links, na ca. 300 m. rechts (= Smoutjesweg), in de bocht naar rechts, na ca. 1,5 km. begint links het fietspad. Dat gaan we op, onder de brug van de Provincialeweg door en we komen bij het Recreatiegebied Slingeland met vele mogelijkheden tot wandelen, vissen, picknicken, enz. We gaan tweemaal rechts en bevinden ons dan op het fietspad evenwijdig aan de Provincialeweg. Over de brug linksaf (= fietspad langs de Provincialeweg richting Gorinchem). Na ca. 600 m. rechts (= Heideweg), waar na ca. 30 m. aan de linkerkant het fietspad loopt evenwijdig aan de Heideweg. Einde weg links (= fietspad langs de Vliet) dat ons weer naar Giessenburg voert.

 

 Route 2 : wandeltocht (ca. 23 km.): Goudriaan-route

 

Markering : geel-rood-geel geverfde paaltjes met vermelding route nr. 2.

De route voert o.a. over kaden en tiendwegen, soms over plank, sloot of hek klimmen. Stevig schoeisel en gemakkelijke kleding aanbevolen.

 

pad.jpg (35870 bytes)Start : Op de brug in het midden van het dorp. We gaan de Doetseweg op, die overgaat in Dwarsweg, steken voorzichtig de Provincialeweg 38 over, einde weg rechts en vrijwel direct links. Hier de Pinkerveersebrug, die we overgaan. Nu gaan we linksaf en na ca. 300 m linkerbocht nemen. Over de brug rechts ( = Provincialeweg S38/N216 ). Na ca. 500 m. links ( = Heideweg ). Na ca. 30 m. links loopt ons pad parellel aan de Heideweg. Einde van de weg rechts. Na ca. 1 km. onder Provincialeweg S36/N214 door en linksaf. Kade volgen tot in Ottoland. Hier rechtdoor. Na ca. 1,5 km. rechtsaf (langs het water, dat de dwarsgang heet). Het pad voert ons na ruim 3 km naar de Provincialeweg S38/N216 hier gaan we links richting de achtkantige watermolen. Langs de molen gaan we na 1,2 km. rechts ( = Goudriaansekade ). Boonevlietweg oversteken en rechtsaf. Tiendweg oversteken, pad vervolgen ( = evenwijdig aan de Gorissenweg ). Over de Provincialeweg S36/N214 rechtsaf en na ca. 50 m. links. Na Antoniushoeve links. Na ca. 1,5 km. links de brug over, rechtsaf en rechts de brug over. Ons pad gaat nu direct rechtsaf langs de Giessen, aan het einde van het pad rechts de brug over (ANWB-wijzer 374). Na ca. 1 km. links bent U weer bij de Pinkenveersebrug.

 

 

 

 

© Stichting "Giessenburg Online"