BESTUUR

 

 
     
  Het bestuur van onze vereniging heeft de dagelijkse leiding binnen Da Capo. Alle bestuursleden hebben een eigen functie en/of taken binnen de vereniging. Het bestuur vergadert elke eerste maandag van de maand en organiseert minimaal éénmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering kunnen de leden invloed uitoefenen op het beleid en eventueel nieuwe bestuursleden kiezen. Binnen Da Capo zijn er verschillende commissies die het bestuur ondersteunen.
Bestuursleden:

 
  Voorzitter :

vacant

  Secretaris :

Annette Hoogland
tel. 0184-653130
E-mail: secretariaatdacapo@hotmail.com

  Opleidingen

Trudie Loggen
tel. 0184-651326
E-mail: trudieloggen@gmail.com

  Penningmeester Henk Stam
tel. 0184-653117
E-mail: henkenjolandastam@hotmail.com
  PR

Hennie Overmars
tel. 0184-652148
E-mail: overmars24@gmail.com

 

  Overige Bestuursleden:

Kees den Boer
Henk van den Langenberg
Betsy de Ruiter