BESTUUR

     
  Het bestuur van onze vereniging heeft de dagelijkse leiding binnen Da Capo. Alle bestuursleden hebben een eigen functie en/of taken binnen de vereniging. Het bestuur vergadert elke eerste maandag van de maand en organiseert minimaal éénmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering kunnen de leden invloed uitoefenen op het beleid en eventueel nieuwe bestuursleden kiezen. Binnen Da Capo zijn er verschillende commissies die het bestuur ondersteunen.
Bestuursleden:

 
  Voorzitter :

vacant

  Secretaris :

Annette Hoogland
Giessenlaan 14
3381 ALGiessenburg
tel. 0184-653130
E-mail: secretariaatdacapo@hotmail.com

  Opleidingen

Trudie Loggen
Van Wenastraat 3
3381 BK Giessenburg
tel. 0184-651326
E-mail: trudieloggen@gmail.com

  Penningmeester Henk Stam
van Wenastraat 13
3381 BK Giessenburg
tel. 0184-653117
E-mail: henkenjolandastam@hotmail.com
  Overige Bestuursleden:

Kees den Boer
Floor de Kreij
Henk van den Langenberg
Hennie Overmars