ITBV-cursus Succesvol

Het jeugdproject van Muziekvereniging Da Capo is met succes afgerond. Het project begon in maart met een presentatie voor groep 5 en 6 van de plaatselijke basisscholen. Daaropvolgend werd door enthousiaste kinderen de cursus Instrumentale Theoretische Basisvaardigheden gevolgd. In de afgelopen 10 weken leerden zij van docent Margreet van der Molen de beginselen van muziek. Zij hebben de verschillende instrumenten gezien, gehoord en al voorzichtig geprobeerd te bespelen.
Voor de kinderen die een instrument gaan bespelen, heeft deze cursus geholpen bij het maken van een juiste keuze. Alle kinderen mochten het certificaat in ontvangst nemen en verschillenden van hen hebben zin om door te gaan op het instrument van hun keuze.
Andere jeugdige en volwassen geïnteresseerden kunnen met vragen over de mogelijkheden van muzieklessen en lidmaatschap kontact opnemen met Mw. Trudie Loggen, tel. 0184-651326.