Het ontstaan van de vereniging

 

Nadat het voormalige muziekkorps SSS was opgeheven bestond er na lange tijd binnen de gemeente Giessenburg de behoefte aan een muziekvereniging.

De toenmalige wethouders J.de Krey en H. Meyer maakten zich sterk om dit doel te bereiken.

Bob Loggen en Arie van Dijk, toen nog lid van de Marinierskapel en woonachtig in Giessenburg, werden bereid gevonden om een muziekvereniging van de grond te krijgen.

Na enige tijd en moeite gelukte het hen om in de periode 1985-1986 een vijftiental mensen bij elkaar te krijgen die enthousiast begonnen.

Op 17 september 1986 werd de vereniging opgericht en kreeg de naam:

Giessenburgse Muziekvereniging "DA CAPO".

Een zeer toepasselijke naam want in muziektermen betekent dit: Opnieuw beginnen.

Op 27 april 1987 werd de akte van oprichting bij de notaris opgemaakt.

 

Aanvankelijk werd gerepeteerd in de voormalige kalverschuur aan de Doetseweg. Aangezien deze schuur werd verkocht moest de vereniging uitwijken naar een andere lokatie.

Deze werd gevonden in de lagere school aan de Bovenkerkseweg. Ook hier was het onderkomen van korte duur, aangezien het gehele complex bestemd zou gaan worden voor wat het nu is.

Een werkplek voor onze bewoners met een verstandelijke beperking.

 

Met behulp van de gemeente kon het schoolgebouwtje aan de van Brederodestraat betrokken worden. Al gauw bleek de repetitieruimte te klein.

Door het afbreken van het oude gebouw van de bibliotheek (hetzelfde type gebouw) kon de bestaande ruimte uitgebreid worden tot de ruimte zoals deze nu is.

Door algehele zelfwerkzaamheid konden de kosten tot een minimum beperkt worden.