Opleiding
Da Capo wil naast het gezellige karakter van de vereniging, het muzikale niveau zo hoog mogelijk brengen. De opleiding heeft de doelstelling dat de muzikanten uiteindelijk gaan spelen in het Groot Orkest. Da Capo beschikt over enthousiaste docenten waarvan de docenten van blaasinstrumenten een conservatorium-opleiding hebben gevolgd. In september 2016 heeft Da Capo circa 50 leerlingen.
 
Over het algemeen kunnen leerlingen starten met instrumentale muzieklessen vanaf groep 5. Dit is enigszins afhankelijk van de fysieke ontwikkeling van het kind en de instrumentkeuze.
 
De instrumentale lessen zijn echter niet alleen bedoeld voor kinderen! Heb je nooit een instrument leren bespelen en daar altijd spijt van gehad? Ook leerlingen die op latere leeftijd starten, kunnen nog vele jaren plezier hebben van hun hobby. Om op een goed niveau te leren spelen hoef je echt niet perse op jonge leeftijd te beginnen! Onze docenten hebben ervaring met leerlingen van alle leeftijden. En naast laatbloeiers zijn natuurlijk ook muzikale herintreders van harte welkom!
 
Jaarlijks wordt bekeken of de Blazersklas voor kinderen van groep 5 en 6 kan worden gestart. Een jaar lang in groepsverband kennis maken met een blaasinstrument uit het harmonieorkest. Vanaf les één wordt er in groepsverband les gegeven en samen met elkaar muziek gemaakt.
 
Lesdagen

maandag koper Suzanne Baai

 

maandag

 

slagwerk Aart de Groot

woensdag klarinet Peter Koetsveld

dinsdag en vrijdag

dwarsfluit Rosie Tonnaer

donderdag saxofoon Marjolijn van der Lee

 
Instrumentkeuze

Da Capo biedt lessen aan op instrumenten die voorkomen in een harmonieorkest: - bariton - trompet - trombone - hoorn - dwarsfluit - klarinet - saxofoon - slagwerk. De vereniging geeft je het instrument in bruikleen. De kosten daarvan bedragen € 50,00 per jaar.

Overweeg je een eigen instrument aan te schaffen of te huren bij een muziekwinkel, dan kunnen onze docenten hierover adviseren. Mocht er behoefte bestaan aan b.v. hobo- of fagotles dan zoeken we met u naar een docent.

 
Diploma's

Bij onze opleiding is het mogelijk om rijkserkende diploma’s A t/m D te behalen.

 


Informatie
Voor nadere informatie over bovenstaande kunt u contact opnemen met Trudie Loggen,, T. 0184-651326 / e-mail