Leerlingenorkest Da Capo
 
   
 
   

Het orkest bestaat uit veelal jonge muzikanten die bij onze vereniging of op de muziekschool een muziekopleiding volgen.
In principe worden leerlingen tot het Leerlingenorkest toegelaten als zij hun A-diploma hebben gehaald of als het examen in het lopende jaar is aangevraagd/gepland.
Daarnaast kunnen die muzikanten instromen die zover gevorderd zijn dat zij het niveau van het orkest aankunnen.

Naast het feit dat Da Capo een nog relatief jonge vereniging is, is ons motto:
"Je bent nooit te oud om muziek te leren spelen".
Dit houdt in dat er naast de jeugd, ook enthousia
ste oudere leerlingen deel uitmaken van het orkest.
Vandaar de naam: Leerlingenorkest Da Capo.
Het orkest bestaat op dit moment uit ruim 30 leden en er is altijd plaats voor nieuwe leerlingen.
Een aantal gevorderden ondersteunt de leerlingen graag en pikt daarbij zelf ook een graantje mee van de instructie, oefening en het samenspel (én niet te vergeten de gezelligheid).

In het Leerlingenorkest doen de leerlingen ervaring op in samenspel, het musiceren onder leiding van een dirigent en het optreden voor publiek. Het Leerlingenorkest bereidt de leerlingen voor op het spelen in het Groot Orkest. Het repertoire bestaat uit eenvoudige, luchtige orkestwerken of speciaal voor leerlingorkesten gearrangeerde muziek.
Allerlei eigentijdse muziek-genres komen aan bod.

Mag je meteen meespelen?
Meespelen geschiedt in alle gevallen als de dirigent toestemming verleent.
Het orkest repeteert op donderdag van 19.00-20.00 uur.
Vanaf 2017 staat dit orkest onder leiding van Marjolijn van der Lee.

Jaarlijks worden een aantal optredens verzorgd, uiteenlopend van optredens buiten (o.a. de Aubade, intocht Sint-Nicolaas, tot volledig verzorgde concerten (voorjaarsconcert in De Til en het pleinconcert.