Kerstmiddag voor de oudere gemeente leden.

Donderdag 21 december werd het kerstfeest gevierd. Vooraf was het een heel gepuzzel om genoeg stoelen klaar te zetten voor iedereen. Maar Jas heeft inmiddels al zoveel ervaring, dat het weer gelukt is en alles stond keurig klaar. Op de tafels stonden sfeervol versierde kerststukjes, gemaakt door Margriet. Ook een omgehaakt glazen potje met waxinelichtje gemaakt door mw. de Haas.
Toen iedereen gezellig met elkaar de koffie, thee en gebak op had, opende Ronny met gebed. Daarna volgde de kerstliturgie met het thema: Wachten op Licht, Leven in het Licht. Bekende kerstliederen werden gezongen met Ro Romijn achter het orgel, het waren vertrouwde mooie klanken. De schriftlezingen en gedichten werden door Rianne, Gery, Corrie en Lenie voorgedragen, wat ook nu weer een bijzonder geheel was. Ds. Lammers had de meditatie op deze kortste dag van het jaar. Hij had een kerstbrood bij zich met 100% amandelspijs, wat verwees naar het kindje Jezus; het deeg eromheen, zijn a.h.w. de doeken waarin Jezus gewikkeld is. Zo kwam Hij als iets kostbaars naar deze wereld. Je zult het Kind vinden ……. , dit teken kregen de herders. Zo werd de duisternis waarin de herders verkeerden, licht! De Zoon van God die in de heerlijkheid was, is gekomen in een voerbak, zo “gewoon”. Wij hebben eigenlijk geen plaats voor Hem, dat heeft met de duisternis van ons bestaan te maken. In doeken is Hij ook begraven. Let op het teken van ons bestaan, Hij heeft onze diepste nood aangeraakt. De kostbare spijs verwijst naar Christus, Hij woont in ons hart, de kern van ons bestaan. Hij wil in ons gewone leven met zijn LICHT zijn!!!
Een muziekgroep van Erik met 2 dochters, die op dwarsfluit en viool speelden, speelden voor ons kerstliederen en eigentijdse liedjes die mee werden gezongen. Het kerstverhaal verteld door Liesbeth ging over een opa en zijn kleinzoon, die benieuwd was naar het verhaal hoe opa vroeger als klein jongetje het schip, wat in de mist was geraakt, naar veilige haven moest varen. Het schip heette Eben Haëzer, tot hiertoe heeft de Here ons geholpen. Vol aandacht werd er geluisterd en nagepraat.
De broodmaaltijd werd geopend door Arie Korevaar en was goed verzorgd. Door de gezelligheid om met elkaar te eten, at een ieder gemiddeld wel een sneetje meer dan thuis. De “nieuwe ouderen” hebben voor de eerste keer ook genoten van deze middag. Dankbaar voor de fijne ontmoetingen met elkaar ging iedereen huiswaarts.
Ruim honderd personen waren aanwezig, inclusief de HVD-dames. Zo maakten vele handen licht werk, dat was zeker van toepassing. Iedereen hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking.
HVD