Bouwteamovereenkomst sportdeel Activiteitenzone Giessenburg

Dinsdagmiddag 31 oktober 2017 ondertekenden drie partijen tijdens het eerste bouwteamoverleg de bouwteamovereenkomst voor het ontwerp en de realisatie van de sporthal en de voetbalaccommodatie Activiteitenzone Giessenburg. Aan tafel zaten wethouder E. van Leeuwen namens de gemeente Giessenlanden, de heer A. van der Aa van Voetbalvereniging VV Peursum en de heer A. van Herk van Bouwonderneming Stout B.V.

Bouwteam
De gemeente Giessenlanden heeft voor deze constructie gekozen, omdat zij binnen de gestelde juridische en commerciële inkoopkaders het ontwerp- en bouwproces van beide accommodaties zo wil organiseren dat er zoveel als mogelijk wordt voldaan aan de specifieke wensen en eisen van alle betrokken partijen. Niet alleen de bouwer van deze accommodaties, maar ook de toekomstige exploitant en de toekomstige gebruikers van de sporthal worden bij het proces betrokken. Hierdoor zijn er tal van afwegingen waarbij de belangen van alle partijen zeer uiteen kunnen lopen. In bouwteamverband komen die tegengestelde belangen direct op tafel en worden ze direct vertaald in ontwerp en kosten. Keuzes worden op deze manier al in een vroeg stadium inzichtelijk gemaakt.

Sporthal én voetbalaccommodatie
Beide accommodaties vormen samen één, fysiek niet te scheiden, ontwikkeling. Om die reden is de afspraak gemaakt in het ontwerpproces van deze gebouwen gezamenlijk op te trekken en beide gebouwen door één architect te laten ontwerpen. Roosros architecten uit Oud Beijerland tekent voor het ontwerp van beide gebouwen. Ook wordt ingezet op het delen van ruimtes en/of installaties wat eens te meer een gezamenlijk ontwerpproces noodzakelijk maakt. Naast het ontwerpproces is ook de bouw van twee zo aan elkaar verbonden accommodaties niet los van elkaar te zien. De opdrachten(en) voor de bouw van beide accommodaties zullen dus door één bouwer moeten worden uitgevoerd. Ook kunnen lokale ondernemers via de hoofdaannemer een rol krijgen bij de bouw van beide accommodaties. De betrokkenheid van lokale ondernemers is een uitdrukkelijke wens van de raad van de gemeente Giessenlanden.

Eindresultaat
De ontwikkeling van de beide accommodaties gebeurt in overleg met en rekening houdend met de belangen van de gebruikers (Vridos en VV Peursum) de toekomstige exploitant (ETG en VV Peursum) en de toekomstig eigenaar (SGG en VV Peursum). In de bouwteamovereenkomst, die onder begeleiding van het Inkoopbureau Midden Nederland tot stand is gekomen, worden de afspraken die zijn gemaakt over de manier van samenwerken, rollen en verantwoordelijkheden en de beschikbare budgetten vastgelegd