Welke vereniging in Giessenburg steunt u?

De Dorpsraad Giessenburg organiseert een Vijfjesactie

 
Vijfjesactie
De Dorpsraad Giessenburg wil zich graag
inzetten voor de leefbaarheid in het dorp.
Leefbaarheid kun je op verschillende manieren
bewerkstelligen. Het sociale leven en omgang
met elkaar zijn daarbij belangrijke factoren.
Daarbij spelen initiatieven van inwoners en
verenigingen ook een belangrijke rol.
De Dorpsraad kiest er daarom voor om een
gedeelte van haar budget in te zetten voor
zulke initiatieven.
Daarvoor is de “Vijfjesactie” in het leven
geroepen. Welk budget er voor welk initiatief
ingezet wordt, dat mag u zelf bepalen!
Hoe werkt het?
Bij de Albert Heijn en in het Gezondheidscentrum
plaatsen we drie stembussen. Voor elk initiatief
een aparte stembus. Tot 15 april kunt u daar
uw waardecheque in stoppen.
U krijgt deze cheque volgende week donderdag in de
bus (één per huishouden).
Knip de waardecheque af en stop deze in de stembus
van uw keuze. U kunt met de waardecheque maar één
van de initiatieven steunen. Niet ingeleverde cheques
leveren niets op voor de verenigingen! Ook in drieën
geknipte cheques tellen niet mee!

Uiteraard mag de cheque ook niet gekopieerd worden.
Drie initiatieven
Er is op bewonersavonden, via social media
en via de nieuwsbrief aan inwoners om initiatie-
ven gevraagd welke de leefbaarheid van Giessen-
burg zouden kunnen verbeteren.
Uit de ingezonden initiatieven zijn er 3 gekozen
welke in aanmerkingen komen voor de vijfjesactie.
Het zijn 3 initiatieven van verenigingen waar ook
een groot gedeelte van de inwoners van Giessen-
burg lid is. Het gaat om Speeltuinvereniging
Kindervreugd
,
om sportvereniging Vridos en om
muziekvereniging Da Capo. De uitwerking van hun
initiatieven vind u hier onder.
U kunt zelf ook nog iets winnen.
Het zou jammer zijn als u uw cheque niet bestemt
voor 1 van de 3 initiatieven. Om mensen te
motiveren om de cheque in te leveren, loven we
ook nog een taart uit. Schrijf daarom op de cheque
uw naam en telefoonnummer zodat u meedingt naar
deze taart.
We willen proberen om de vijfjesactie ook volgend
jaar weer terug te laten komen dus denk alvast na
over een initiatief voor volgend jaar. Dit kunnen ook
particuliere initiatieven zijn, het hoeft niet per se
vanuit een vereniging te zijn. Zolang het maar de
leefbaarheid van ons dorp ten goede komt.