Vijfjesactie Dorpsraad (Doe mee want er is geld te verdienen voor uw idee voor Giessenburg)

De Dorpsraad Giessenburg wil zich graag inzetten voor de leefbaarheid in het dorp. Leefbaarheid kun je op verschillende manieren bewerkstelligen. Het sociale leven en omgang met elkaar zijn daarbij belangrijke factoren. Daarbij spelen initiatieven van inwoners en verenigingen ook een belangrijke rol.
De Dorpsraad kiest er daarom voor om, net als vorig jaar, een gedeelte van haar budget in te zetten voor deze initiatieven. Daarvoor is de “Vijfjesactie” in het leven geroepen. Welk budget er voor welk initiatief ingezet wordt dat mag u zelf bepalen!

Hoe kunt u mee doen?
Aan alle inwoners wordt gevraagd om initiatieven in te dienen welke de leefbaarheid van Giessenburg zouden kunnen verbeteren. Uit de ingezonden initiatieven worden er 3 gekozen welke in aanmerkingen komen voor de vijfjesactie. Let op, niet alleen verenigingen kunnen iets indienen, ook particulieren met een goed idee dingen mee.

Wat gebeurt er nadat er 3 initiatieven uitgekozen zijn?
In het voorjaar van 2018 wordt op elk adres in ons dorp een waardecheque van 5 euro bezorgd. De bewoners bepalen voor welke actie deze cheque wordt inge¬zet.
Voor nu vragen wij u met ideeën te komen welke initiatieven mee kunnen doen aan deze Vijfjesactie. Ondanks dat het nemen van een initiatief zo eenvoudig mogelijk moet zijn en bewoners zoveel mogelijk zelf mogen doen en beslissen, zijn er een aantal spelregels:
- het initiatief draagt bij aan een leefbaar Giessenburg
-het wordt aangevraagd door bewoners of non-profitorgansiaties. Bedrijven en andere professionele organisaties kunnen dus geen beroep doen op dit budget.
- het initiatief mag geen privébelangen dienen.
- eventueel beheer en onderhoud in de toekomst is onderdeel van het initiatief.
- uit het aanbod aan ideeën zullen er 3 uitgekozen worden die meedoen aan de actie.

Ideeën zijn tot eind maart welkom via ons email-adres dorpsraad@giessenburg.nl