Rondreis door de Bijbel - NT

Rondreis door de Bijbel - Verdieping Nieuwe Testament De evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes zijn boeiende boeken. Ze concentreren zich op de persoon van Jezus van Nazareth, de Messias. We weten dankzij deze boeken veel over Jezus' leven, zijn onderwijs en zijn werk. Tijdens een cursus van drie avonden duiken we dieper in de vier evangeliën. De (donderdag) avonden hebben een interactief karakter en er worden verschillende werkvormen gebruikt. Inhoud De volgende vragen zullen aan de orde komen: Waarom hebben we vier evangeliën, was één evangelie niet voldoende? Wat is de onderlinge relatie tussen de evangeliën? Wat draagt elk evangelie bij aan de boodschap over Jezus? Wat is de kern van Jezus' boodschap en onderwijs? Hoe kunnen we de radicaliteit van de Bergrede begrijpen? Welke sociale en culturele waarden speelden een rol in de tijd van Jezus? Wat leren we van Jezus over discipelschap?
Datums en kosten
1e avond – 23 februari - de Stigt
2e avond – 9 maart - de Rank
3e avond – 23 maart - de Oude School
We vragen een bijdrage in de kosten van € 10. Deze winter hoeven deelnemers de cursusmap niet aan te schaffen. Per avond wordt een informatiesetje beschikbaar gesteld. De koffie staat klaar om 19.45 uur en de avond begint om 20.00 uur.
Aanmelding
We vragen u en jou om vooraf aan te melden bij Corine Groffen (corinegrb@hotmail.nl of telnr. 0184-652537) of bij Gerrit Romeijn ( gerrit.romeijn@hggop.nl of telnr. 0184-634798). 

 

politiek en principes
 

Op 15 maart mogen we naar de stembus voor de Tweede Kamer-verkiezingen. Echter: • Weten we eigenlijk wel voldoende van de verkiezingsprogramma’s, de principes van politieke partijen. Waar staan zij nou eigenlijk voor? • Hebben we wel goed nagedacht over onze eigen standpunten. Wat vinden wij belangrijk… Waar staan wij zelf voor? • Hoe verbinden we dat met elkaar. Waar leiden al die overwegingen toe als we met het rode potlood in de hand in het stemhokje staan?
Meerdere reacties op de onlangs gestelde vraag “V&T – een spade dieper” stelden de vraag om aandacht te schenken aan dit thema. Het voornemen is om daar invulling aan te gaan geven en wel op de woensdag 1 en donderdag 16 februari.
Globaal programma
We gaan in vier blokken aan de slag: • De eerste avond start met een verkenning van het politieke speelveld en ons eigen kennisniveau middels een heuse quiz. Via een vraag-/antwoordspel verkrijgen we veel informatie. Een goede basis. • Na de pauze oriënteren we ons op het functioneren van een politieke partij en de interne rolverdeling. Hoe werkt het bestuur, wat betekent een begrip als dualisme nu precies, is er verschil tussen partijleider en fractieleider, waarvoor staan nou Staten-Generaal en parlement.. We krijgen een doorkijkje! • Tijdens de tweede avond gaan we van start met een verdiepingsslag “politiek en principes”. Wat weegt nu echt zwaar voor de diverse politieke partijen. Wat weegt echt door voor u en voor jou? Op welke onderdelen is er een klik, waar botst het? We krijgen overzicht. • De verkiezingen zijn voorbij. We stellen ons als denkbeeldige politieke partij drie scenario’s voor. We zijn er 1. goed, 2. middelmatig en 3. niet zo goed uitgekomen. Wat betekent dat voor de vorming van een coalitie? Willen we (mee) regeren of kunnen we beter voor de oppositie kiezen? Waar sta je in deze fase echt voor en waar ben je bereid compromissen te sluiten. We verkrijgen inzicht! Wout de Jong heeft een stevige interesse in alles wat met politiek te maken heeft én is ervaringsdeskundige.
Hij zal ons in deze materie meenemen.