AVG

Giessenburg Online en de nieuwe privacywet AVG

Giessenburg Online is een portal naar allerlei websites en facebookpagina’s. Persoonsgegevens die op deze verschillende websites worden genoemd vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de stichting Giessenburg Online (SGO) omdat deze gegevens niet verwerkt worden op de website zelf.
Daarnaast plaatst SGO berichten over evenementen en plaatst fotoreportages.
Volgens de AVG kan een foto ook een persoonsgegeven zijn. Wij hebben derhalve dus te maken met de AVG.
Over foto’s wordt in de AVG het volgende gezegd:
Als de persoon die op een foto voorkomt direct of indirect identificeerbaar is dan gaat het om een persoonsgegeven. Onder identificeerbaar wordt verstaan dat de identiteit zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld.

Op de foto’s van een evenement die SGO regelmatig publiceert staan vaak veel personen. Dat is ook het doel van het maken van de fotoreportage. Het is een verslag van de gebeurtenis om betrokkenen maar ook andere inwoners achteraf deel te laten zijn van het evenement.
Uit de reacties van mensen uit het dorp is in de afgelopen 20 jaar gebleken dat deze reportages zeer gewaardeerd worden.
Over foto’s wordt in de AVG ook gezegd dat van elke persoon die op de foto voorkomt een toestemming nodig is voor het plaatsen er van. Een uitzondering hierop echter is als de foto’s geplaatst worden voor journalistieke doeleinden zoals het vastleggen van evenementen door fotografen of kranten.

SGO beschouwt het plaatsen van fotoreportages als een journalistieke taak en zal derhalve niet aan iedere persoon die vastgelegd wordt tijdens een evenement apart toestemming vragen alvorens de foto gemaakt (en geplaatst) wordt. Dit is ten eerste niet te doen maar zal ook ten koste gaan van de spontaniteit van de foto.

Echter ….

We hebben er alle begrip voor als u niet wilt dat uw foto op de website geplaatst wordt. We hebben daarom afgesproken dat we van elk evenement dat we vastleggen van te voren aankondigen op de website dat er foto’s gemaakt gaan worden. Als u niet op de foto vastgelegd wilt worden dan kunt u dat van te voren aan ons melden door even een mail te sturen of door ons tijdens het evenement aan te spreken.
Als u niet in de gelegenheid bent geweest om dit van te voren kenbaar te maken dan kunt u ook altijd achteraf verzoeken om een foto weer te laten verwijderen. Dit kan ook door een email te sturen aan ondergetekende  webmasters die beiden ook de fotografen zijn die de reportages vastleggen. Vermeldt u bij het verwijderverzoek ook altijd het fotonummer of omschrijf de foto zodat wij weten om welke foto het gaat.

Constateert u op andere plekken op de websites zaken die volgens u niet in orde zijn volgens de regels van de AVG, mailt u ons dan ook dan bekijken wij welke maatregels we kunnen treffen.

Arie van Noordennen (a.v.noordennen@gmail.com)
Camiel Groffen (camielgroffen@hotmail.com)